Дидактика початкового навчання

научная работа

Розподіл годин з курсу “Дидактика"

Назва теми

Кількість годин

лекц.

практ.

всього

1.

Теорія навчання і освіти Предмет і завдання дидактики

2

-

2

2.

Поняття і сутність процесу навчання

2

-

2

3.

Принципи навчання

4

-

2

4.

Зміст шкільної освіти

2

4

8

5.

Методи навчання в сучасній школі

4

2

6

6.

Форми організації навчального процесу в школі

6

4

10

7.

Контроль та оцінка знань, умінь та навичок школярів

2

-

2

Делись добром ;)