Агресивність дитини дошкільного віку як наслідок стилю батьківського виховання

курсовая работа

ВИСНОВКИ

У даній роботі були вивчені та проаналізовані основні підходи в психології. Виявлено що основні зміни в особистості дитини починаються з середині дошкільного віку, і групуються у сфері соціальних відносин, основною причиною цього є розширення соціальних звязків дитини зі світом. Це ставить її перед необхідністю адекватного відображення соціальної сфери. Таким чином, сімейне виховання у старшому дошкільному віці створює ряд передумов для появи, розвитку і закріплення агресивності як риси особистості, що обумовлює реальну необхідність у діагностиці та корекції.

Дослідження показали, що число страхів, а отже і рівень агресивної поведінки, вище у дівчаток, ніж у хлопчиків (дівчатка більш чутливі).

З питання вивчення агресивної поведінки і вплив сімейного виховання на розвиток агресивної поведінки у дітей дошкільного віку:

1) на основі всебічного аналізу джерел вивчено особливості сімейного виховання та їх вплив на агресивну поведінку дітей дошкільного віку;

2) основними причинами агресивної поведінки дітей дошкільного віку виступають багато факторів, але основні з них є стиль виховання в сім`ї.

3) основними шляхами запобігання та корекції агресивної поведінки дітей дошкільного віку є такі методи як: ізотерапія, казкотерапія та інші психотерапевтичні методи.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Берон Р., Річардсон Д., Агресія. С-Пб., 2008. - 352 с.

2. Захаров А.І. Як подолати страхи у дітей. М.. 1986. - 204 с.

3. Фрейд З. Психоаналіз і терапія // Російський Психоаналітичний Вісник. 1992, № 2, с. 131-141.

4. Фромм Е. Анатомія людської деструктивності. М. .1994. - 209 с.

5. Фурманов І.А. Дитяча агресивність. М.1996. - 312 с.

6. Фрідман Л.М. Психологія дітей і підлітків. - М., 2011. - 342 с.

7. Шевандрин Н.І. Психодіагностика, коорекція і розвиток особистості. М., 1999. - 231 с.

8. Шибутані Т. Соціальна психологія. Ростов-на-Дону, Фенікс, 2009. - 432 с.

9. Немов Р.С. Психологія. СМ., 1994. -231 с.

10. Ігумнов С.А. Психотерапія та психокорекція дітей та підлітків. М., 2000. - 321 с.

11. Кудріна Г.Я. Діагностичні методи обстеження дітей дошкільнят. Іркутськ, 1992. - 421 с.

12. Паренс Г. Агресія наших дітей. М., 1997. - 223 с.

13. Крысько В.Г. Социальная психология. М., 2011. - 208 с.

14. Лалаянц И. Энергия агрессивности // Семья и школа. - 1995. -№6. -С. 20.

15. Лоренц К. Агрессия (так называемое «зло») М., 1994. -269с.

16. Психология человеческой агрессивности / К.В. Сельченок. - Мн., 2009. - 656с.

Делись добром ;)